Програма Ftomail

Загальні відомості

Програма Ftomail призначена для створення поштових повідомлень у форматі FossDocMail і дозволяє використовувати існуючі АРМЕП НБУ. Для работи програми в папці поштового серверу …\fossmail32\client необхідна наявність довідника Nbu2Fdm_dic.xml Програма Ftomail працює спільно з програмою TcpFoss. TcpFoss через протокол TCP/IP приймає/передає поштові повідомлення від/на поштовий сервер з локального комп’ютера, на якому встановлена програма Ftomail, і на якому може працювати і безпосередньо АРМ.

Алгоритм роботи

Програма може працювати в режимі упаковки або розпаковки. Режим визначається виходячи з параметрів запуску програми:

 • -um – режим роботи (одержання та розпаковка конвертів)
 • -tm – режим роботи (упаковка та відправлення конвертів)
 • utm – суміщений режим упаковка і розпаковка та обмін з поштовим сервером. УВАГА: не можна застосовувати параметри, які використовуються як в одному так і в іншому режимі (напр. -N)
 • -tcp – запуск TcpFoss без упаковки/розпаковки поштових повідомлень
 • -tf – не запускати TcpFoss

Програма при своїй роботі взаємодіє зі службою поштового сервера “Сервер разрешения адреса НБУ” через порт, зазначений у параметрі файлу конфігурації ResolvePort. Значення цього параметра має збігатися зі значенням параметра файлу конфігурації поштового сервера host.cfg  #Port в секції [Dic_NBU_FDM].  Дана служба завантажує в пам’ять довідник Nbu2Fdm_dic.xml, який розсилається в автоматичному режимі поштовим сервером ЦРП (U1H0). Цей довідник містить інформацію про те в якій з поштових систем знаходиться адресат поштового повідомлення. Таким чином при завданні адреси одержувача типу Box@UXXX в пошті НБУ формує адресу одержувача типу

C:UA/ADMD:NBU/PRMD:U1H0/ORG:COMPANY/OU:OFFICE/PN:INF3_1H0, для одержувача в пошті FossDocMail, або

C:UA/ADMD:NBU/PRMD:GATE/DDA:ADMIN@U1H0, для одержувача в пошті НБУ.

Параметри командного рядка

Програма запускається з командного рядка.

Для режиму -tm підтримуються наступні параметри командного рядка:

 • – F – ім’я файлу з шляхом або тільки шлях <до 50 символів>
 •  -N – ім’я одержувача (для локальної розсилки можна вказувати обмежений символами # номер групи або конструкцію ALL)
 • -H – ім’я HOST адресата. Можна вказувати безпосередньо ім’я вузла або обмежений символами # номер групи або конструкцію ALL, або конструкцію BROAD
 •  -S – ім’я джерела (за замовчуванням від ADMIN)
 •  -K – тема переданого повідомлення (текст в лапках Макс.- 64 символи, всередині символ лапки не використовувати)
 •  -C – ім’я файлу, що містить до 50 символів. Файл повинен містити перелік вузлів-одержувачів в форматі MHS: <ІМ’Я КОРИСТУВАЧА>@<ІМ’Я ВУЗЛА>, або у форматі X400 і відділятися між собою вони повинні комами. Максимум вузлів у файлі 256. При цьому параметрі ігнорується значення параметрів -H, -N.
 •  -D – ознака видалення успішно оброблених файлів
 •  -R – ознака повідомлення про розпакуванні конверта Y-є підтвердження (за замовчуванням), N-не має підтвердження
 •  -O – ​​ознака повідомлення про доставку пошти Y-є підтвердження (за замовчуванням), N-не має підтвердження
 • -x400 Х400 адреса отримувача — безпосередня адреса отримувача в форматі Х400 для виключення звернення до поштового вузла за отриманням адреси по імені абонента та вузла. Використовується замість параметрів командного рядку -N и -H.

Приклад: -x400C:UA/ADMD:NBU/PRMD:UI98/ORG:FOSS/OU:OFFICE/PN:Q8

Для режиму -um підтримуються наступні параметри командного рядка:

 • -P – пакетний режим, за замовчуванням діалоговий
 • -N – <Ім’я локального користувача> -ім’я одержувача
 • – шлях для розміщення вихідних файлів <до 50 символів>, в разі відсутності даного параметра розпаковані файли поміщаються в каталог … USERD\<ім’я користувача>\APPL\

Файл налаштувань

Шлях до файлу налаштувань задається в командному рядку  параметром -z.
Наприклад:
-z.\MyCfg.cfg
Якщо параметр відсутній береться шлях “.\config.txt“.

Секція [COMMON]

;Адреса відправника  %user% змінюється на значення параметру   -s
FmAddress = c:ua/admd:nbu/prmd:u1h0/pn:%user%

;Ящик в FossMail. %user% змінюється на значення параметру -s
FmBox = %user%

;Серійний номер програми TcpFoss-client, отриманий від розробника
FmBoxPwd = 123

;Адреса поштового сервера
FmHost = 127.0.0.1

;Порт TcpFoss
FmPort = 10000

;Порт функції Resolve
ResolvePort = 10101

;Аналог ToName з node.cfg
ToName = Admin

;Ім’я локального вузла. Використовується для формування адреси одержувача для локальної групової розсилки.
LocalHost = u1h0

;Аналог ToHost з node.cfg
ToHost = u1h0

;Аналог SName з node.cfg
SName = Admin

;Параметр для задання адреси одержувача безпосередньо в форматі Х400. Работа аналогічна командному рядку -x400<..>
ToX400 = C:UA/ADMD:NBU/PRMD:UI98/ORG:FOSS/OU:OFFICE/PN:Q8

;Параметр для задання ведення журналу канальних помилок, виявлених під час обміну
ErrDir = <шлях до каталогу в якому TcpFoss буде вести файл помилок>

;Аналог Ind з node.cfg
Ind = .\drafts

;Каталог з файлами на відправку, замість застарілого параметра Ind
OutDir = .\Out
; Якщо в параметрі командного рядка -F заданий повний шлях і маска, цей параметр ігнорується
; Якщо в -F задана тільки маска – каталог береться з параметра OutDir
; Якщо параметр -F не заданий, на відправку беруться всі файли із зазначеного в OutDir каталогу

;Якщо параметр не задано, то всі вхідні повідомлення будуть розпаковані в цей каталог
InDir = .\In

;Шлях до каталогу вихідних конвертів FossMail
FpkOut = .\FpkOut

;Шлях до каталогу вхідних конвертів FossMail
FpkIn = .\FpkIn

;Шлях до каталогу ведення лог-файлів
Log = .\Log

;Адреса сервера баз даних
SqlHost = localhost

;Им’я сервера БД
SqlBase = MySql

;Им’я користувача БД
SqlUser = root

;Пароль користувача БД
SqlPwd = 123

;Порт підключення до серверу БД
SqlPort = 3306

;Вносити інформацію про повідомлення в БД
UseMySql = 1

;рядок старту сервера БД
MySqlStartCommand = .\MySql\bin\mysqld.exe –defaults-file=”.\MySql\my.ini”

;Проводити перекодування теми з  DOS-кодування
codepage = 866

;при масовій розсилці повідомлень, адреси отримувачів прописуються
; 0 – в полі “Кому”
; 1 – в полі “Сліпа копія” (по замовчуванню)
bcc4MultiRecp = 0

;дозволяє проводити стискання вкладених файлів
; 0 – не стискати
; 1 – стискати (по замовчуванню)
compressed= 1

;максимальна кількість вкладених файлів в одне повідомлення, якщо всі одержувачі мають формат адреси Х400  (5 -по замовчуванню)
PackMaxFNum = <число>

;максимальний сумарний розмір в Мб, вкладених в  одне повідомлення файлів, якщо всі одержувачі мають формат адреси Х400  (по замовчуванню -100Мб)
MaxFPKSize = <число>

;каталог для ведення додаткового журналу помилок програми TcpFoss
ErrDir = <path>

; *Додати повідомлювач помилок (нотифікатор), який буде запущений у разі неможливості обміну з сервером
; msg – аргументом буде передано опис помилки, якщо нотифікатор може прийнати його
ErrNotifier = <нотифікатор> [%msg%]

; Як приклад до поставки додано пакетний файл з системним повідомлювачем msg.exe (32р), опис налаштувань якого можна знайти в і-неті, наприклад: https://ab57.ru/cmdlist/msg.html або http://cmd4win.ru/upravlenie-serverom/131-komanda-msg
ErrNotifier = c:\Ftomail\ErrNotifier.bat %msg%

; *Відстеження сформованих в АРМі повідомлень за часом
; <час> – як довго може сформоване повідомлення бути невідправленим, після чого формується помилка (у хвилинах). За замовчуванням – 5 хв. Макс – 180 хв. (3 години)
FpkLifeTime = <час>

*) починаючи з версії Ftomail: 1.15.59

 

Списки розсилки

Якщо повідомлення відправляється на групу розсилки, перелік вузлів/користувачів береться з каталогу …/groups.

Ім’я файла групи має наступний формат:
<Признак типу групи><Им’я групи>.lst

Наприклад глобальна розсилка групи 1:
g1.lst
Локальна розсилка групи 1:
l1.lst

Вміст файлів розсилки – список імен вузлів (для глобальної розсилки), або список імен ящиків (для локальної розсилки), розділених комою. Список розсилки може складатися з адрес одержувачів в форматі Х400

У разі відправки на групу через параметр -c командного рядка шлях до групи розсилки повинен бути повним. Наприклад, -c.\groups\1.lst

Коди помилок програми Ftomail

0 Все ОК
-100 Сесія користувача з сервером знищена
-101 Сервер недоступний (omg.org.CORBA.COMM_FAILURE)
-111 Сервер знищений (omg.org.CORBA.OBJECT_NOT_EXIST)
-121 Невірний рядок підключення
-10 Файл Nbu2Fdm_dic.xml не знайдено
-11 Розмір масиву boxes і розмір масиву hosts не збігаються
-12 В файлі Nbu2Fdm_dic.xml відсутній розділ Common
-13 В файлі Nbu2Fdm_dic.xml xgateaddress не був зазначений
-14 В файлі Nbu2Fdm_dic.xml xgatehost не був зазначений
-15 В файлі Nbu2Fdm_dic.xml відсутній розділ Hosts
-5 Невірний серійний номер програми TcpFoss-client
-2146893816 Не підтримується алгоритм шифрування на Windows Server 2003
– 10 В файлі Nbu2Fdm_dic.xml не знайдено host, який передали для отримання x400