Програма “Адміністратор поштового сервера FossMail”

Призначення

Програма призначена для управління поштовим сервером FossMail. Зокрема для управління і стеження за станом комп’ютерів, на яких запущено поштовий сервер, зміною маршрутних таблиць для маршрутизації повідомлень, управління напрямками та абонентами поштового сервера, стеженням за станом черг повідомлень на поштовому сервері, налаштувань резервування поштового сервера.

Для підвищення швидкодії системи задачі поштового сервера FossMail можуть працювати на різних комп’ютерах і всіма цими задачами і комп’ютерами можна управляти з однієї програми адміністратора. Але така конфігурація використовується в рідкісних випадках і в даній статті ми будемо розглядати поштовий сервер, розміщений на одному комп’ютері. Також за допомогою однієї програми можна управляти декількома поштовими серверами, зробивши відповідні зміни до її файлу конфігурації.

За замовчуванням програма встановлюється разом з поштовим сервером FossMail, але її можна встановити і на окремому комп’ютері.

У термінах програми поштовий сервер представлений як вузол.

Запуск програми

Після інсталяції сервера додатків FossDocMail програма адміністратора доступна до запуску зі стартового меню комп’ютераКонфігурація FossMail32.

Робота з програмою

Запуск програми віддаленого адміністрування

Для першого входу в програму введіть Login – admin, без пароля. Далі ви зможете додати адміністраторів та/або змінити пароль для входу.cfg_client_2
Після запуску програма віддаленої конфігурації виводить дерево вузлів/комп’ютерів/задач

Вікна програми

Програма має три вікна, кожне з яких відповідає за певний функціонал поштового сервера.cfg_client

Головна

На малюнку представлений поштовий сервер з ім’ям CENTER, задачі якого працюють на комп’ютері CENTER computer. Із вікна “Головна” ви можете запустити/зупинити весь сервер або окремі задачі. Або показати/сховати їх стан (у разі якщо налаштована можливість відображення сервісних задач на даному комп’ютері).

Властивості об’єкта/Комп’ютер

Подвійний клік мишею по імені комп’ютера (CENTER computer ) виводить у вікні «Властивості об’єкта» інформацію про комп’ютер, на якому запущений поштовий сервер. Частина властивостей дано тільки для читання, а частина доступно для редагування.cfg_client

Відстежувані папки

Система дозволяє відстежувати наявність файлів в заздалегідь заданих папках і виробляти деякі дії при неусуненні даної наявності. За замовчуванням система налаштована на контроль за критичними папками поштового сервера, але можна додати на контроль і будь-яку іншу папку комп’ютера.cfg_client

Для кожної з контрольованих папок можна призначити наступні параметри:

 • Шлях – шлях до папки.
 • Опис – довільний опис.
 • Запустити по події – задача, яка може бути запущена при виникненні події.
 • Запустити перед перезавантаженням комп’ютера – задача, яка може бути запущена якщо зведений чекбокс Перезавантажити комп’ютер після“.
 • Перевантажити задачі після якщо після зазначеної кількості хвилин не буде усунена дана ситуація (наявність файлів у папці) то поштовий сервер буде перезавантажений.
 • Перевантажити комп’ютер після якщо після зазначеної кількості хвилин не буде усунена дана ситуація (наявність файлів у папці) то комп’ютер, на якому встановлений поштовий сервер буде перезавантажений.

Диски, які відстежуються

Ця властивість передбачена щоб уникнути ситуації переповнення диска. Система контролює вільне місце на диску, де зберігаються повідомлення, архіви, лог-файли та інша інформація, яка має властивість збільшуватися в обсягах. При зменшенні обсягу нижче заданого буде запущена вибрана програма. Кількість контрольованих дисків не обмежена.cfg_clientВи можете задати параметри відстеження та задачу, що має бути запущена при настанні відповідної події.cfg_client

Реплікація налаштувань

У FossMail передбачено резервування поштових серверів. Попередньо налаштований резервний поштовий сервер може бути запущений в разі виходу із ладу основного поштового сервера. Для підтримки налаштувань необхідно їх реплікувати на резервний поштовий сервер. Потрібно вибрати варіант Auto conf“. У цьому випадку необхідно вказати тільки папку де буде розташовано відповідні ресурси резервного сервера. Система автоматично буде копіювати маршрутні таблиці і файл конфігурації.

Якщо вам необхідно резервувати інші параметри поштового сервера, то виберіть пункт меню Додати” і вкажіть параметри репліцируємих файлів і папок. Можна використовувати маску типу *. *. Рекомендується реплікувати файли з каталогів …\FossMaail32\Client\*.* и …\Fossmail32\FMRP\Configuration\*.*


cfg_client

 

Властивості об’єкта/Вузол

Подвійний клік мишею по імені вузла виводить у вікні «Властивості об’єкта» інформацію про вузол в цілому.

Напрямки/абоненти

Пункт Напрямки/абоненти містить два підпункти Таблиця (розширений вид),

і Посилання (короткий вид), які в загальному рівнозначні, але відображають різну кількість даних.

Напрямки – це перелік сусідніх поштових серверів, з якими може зв’язуватися наш сервер. Абоненти – це перелік клієнтів, яких обслуговує наш поштовий сервер. Як напрямки так і абоненти можуть бути заблоковані (тут Петров і ORGA) це означає, що передача/прийом повідомлень від них заборонені. Ви можете створювати/редагувати/видаляти напрямки та абонентів.

Управління напрямками також виконується з програми “Підготовки інсталяційного пакета для поштових серверів SubNodeCreator”.

Абоненти, як що це інтерактивні клієнти, створюються за допомогою програмиАдміністратор сервера додатків FossDocMail“, а абоненти, що працють як автоматизовані робочі місця, з даної програми.

При додаванні і зміні напрямків/абонентів виводиться вікно їх властивостей.

Властивості напрямку

 • Головні параметри
 • Параметри маршрутизації
 • Параметри напрямку
 • Агенти передачі файлів
 • Тимчасові інтервали
 • Статистика
 • Інше

Головні параметри.

У цій властивості задається ім’я поштової скриньки, встановлюється режим блокування, при необхідності задається шлях до локальної папці, куди будуть поміщатися повідомлення для подальшої обробки. Режим блокування передбачає, що даний напрямок / абонент не можуть отримувати кореспонденцію. Якщо необхідно якось додатково обробляти повідомлення, які прийшли на даний напрямок, його можна підключити його через локальну папку. У цьому випадку всі повідомлення будуть потрапляти в цю папку і чекати наступної обробки, наприклад, зовнішньою програмою.

Параметри маршрутизації

У цій властивості задаються частини адреси X400, за якими відбувається маршрутизація. Можна задавати декілька адрес на одному або декількох рівнях маршрутизації. Наприклад, запис EAST_REGION->ADMD означає, що якщо в адресі одержувача повідомлення на рівні ADMD присутнє значення EAST_REGION, то це повідомлення буде передано на наш напрямок (поштовий сервер) з ім’ям EAST_REGION. А запис ОРГАНІЗАЦІЯ_А->PRMD означає, що якщо в адресі одержувача повідомлення на рівні PRMD присутнє значення ОРГАНІЗАЦІЯ_А, то повідомлення також буде передано на напрям (поштовий сервер) з ім’ям EAST_REGION.

Параметри напрямку

Тут задаються параметри, які визначають, за якими умовами буде встановлюватися зв’язок між поштовими серверами. Пріоритет – відносний пріоритет напрямку (використовується тільки при обмежених ресурсах комп’ютера, на якому встановлений сервер). Напрямок може бути активним і пасивним. Активний напрямок сам ініціює зв’язок, а пасивний очікує, поки інший сервер встановить з ним зв’язок. Якщо встановлено хоч один прапорець, цей напрямок вважається активним, інакше – пасивним. Для активного напрямку повинен бути встановлений агент передачі файлів (див. нижче). При встановленому прапорці “Виклик по появі кореспонденціїзв’язок буде ініціюватися тільки в тому випадку, якщо на даний напрямок прийшла кореспонденція. “Виклик з інтервалом” має на увазі періодичну установку каналу зв’язку. Період може бути встановлений від 1 хв до 12 годин. (0 хв має на увазі постійну наявність каналу зв’язку).

Агенти передачі файлів (АПФ)

Тут для активного напрямку встановлюються агенти передачі файлів. В якості  параметру задається IP-адреса сервера, з яким планується встановлювати зв’язок. Можна задавати кілька АПФ’ів – вибиратися буде перший вільний. Можна також задавати у різних АПФ’ів різні IP-адреси. Це дозволяє встановлювати зв’язок, використовуючи декілька маршрутів.

Тимчасові інтервали

Тут можна змінювати варіанти з’єднання вузлів залежно від часу доби або днів тижня. Існує два типи тимчасових інтервалів:

 • Щоденний – щоденно з якогось по якийсь час можна змінювати режим роботи напрямку (див. пункт «Параметри напрямку»)
 • Щотижневий – те ж що щоденний, але режим напрямку змінюється для певних днів тижня.

Найбільш пріоритетним є щотижневий тип, потім щоденний і тільки потім те, що встановлено за умовчанням в пункті Параметри напрямку”.

Статистика

Дозволяє оперативно отримати інформацію про час останнього з’єднання з сервером, кількості надісланих і отриманих повідомлень, розбитих по пріоритету з моменту останнього з’єднання.cfg_client

Інше

Призначено для запиту або відправки адресних книг на даний сервер. Зазвичай розсилка йде в автоматичному режимі, а даний пункт дозволяє здійснити такий запит або розсилку примусово, що дозволяє оперативно змінити стан Глобальної адресної книги.cfg_client

Властивості абонента

 • Головні параметри
 • Параметри маршрутизації
 • Параметри абонента
 • Статистика

Головні параметри

Властивості абонента частково збігаються з властивостями напрямку. Тут ми розглянемо тільки ті  властивості, що різняться. Абонент працює в режимі обслуговування абонента і у нього є додаткова властивість Параметри абонента.

Параметри маршрутизації

В цьому розділі можливо задати адресу абоненту, що відрізняється від адреси по замовчуванню:

route_client

Наприклад, якщо в маршрутних таблицях на рівні PRMD задано декілька варіантів, то двічі клікнувши по значенню PRMD в адресі абонента ви зможете вибрати потрібний вам варіант. Також можливо вибрати рівень маршрутизації, на якому буде відбуватися маршрутизація поштових повідомлень.

Параметри абонента

Тут задаються основні параметри при створенні нового абонента:

 • При необхідності пароль для виходу на зв’язок.
 • Включати чи не включати абонента в адресну книгу вузла, а отже і Глобальну адресну книгу.
 • Особисті параметри абонента для адресної книги (розділ «Основні»).
 • Додаткові параметри абонента (на розсуд адміністратора).

Примітка. Дану секцію заповнюють при створенні автоматизованих робочих місць. Автоматизовані робочі місця рекомендується не включати в адресну книгу вузла. Інтерактивні абоненти (клієнти) створюються з програми “Адміністратор сервера додатків FossDocMail“.

Маршрутні таблиці

Пункт Маршрутні таблиці дозволяє управляти маршрутними таблицями поштового сервера. Існує шість рівнів маршрутизації. На кожному з рівнів може бути задано певне правило маршрутизації повідомлень.

cdg_client31

Детальніше про систему маршрутизації та адресації можна прочитати в статті “Адресація та маршрутизація повідомлень”. У цьому розділі ми розглянемо роботу з маршрутними таблицями. Виберемо рівень маршрутизації ADMD. Як видно з малюнка тут три записи. Ці записи означають, що якщо на цьому рівні в адресі одержувача повідомлення є значення EAST, то це повідомлення буде відправлено на напрям (поштовий сервер) EAST, якщо є значення CENTER_REGION або WEST_REGION, то буде розглянуто наступний рівень маршрутизації.cfg_client

При додаванні нового запису потрібно ввести значення адреси і, якщо повідомлення, що мають цю адресу будуть маршрутизуватися на цьому рівні, то додати потрібні напрямки, клацнувши мишей в колонці “Напрямки“.

Можна вибрати кілька напрямків одночасно. Ця можливість корисна якщо, наприклад, потрібна широкомовлення. Тобто повідомлення має адресу BROADCAST на рівні ADMD одночасно буде відправлено на три напрямки EAST, ORGA і ORGC.

Реплікації пошти

Система реплікації FossMail32 призначена для реплікації каталогів вихідної черги. Черга повідомлень поштового сервера, що працює в даний момент, може реплікуватися на резервний поштовий сервер, який готовий до роботи, але зупинений. При включеній реплікації робота вузла можлива у двох режимах:

«(Режим 1) ГОЛОВНИЙ поштовий вузол»при роботі в даному режимі поштовий вузол реплікує поточний стан черг в каталог заданий в параметрі «Шлях до папок копій».cfg_client

«(Режим 2) РЕЗЕРВНИЙ поштовий вузол»при запуску поштовий вузол синхронізує поточний стан черги зі збереженим в папці копій (параметр «Шлях до папок копій»).cfg_client

Можливі два варіанти налаштування реплікації.

1. «ГОЛОВНИЙ поштовий вузол №1» – «ГОЛОВНИЙ поштовий вузол №2»

У цьому випадку «ГОЛОВНИЙ поштовий вузол №1» реплікує свій стан на папки вихідної черги «ГОЛОВНОГО поштового вузла №2». А «ГОЛОВНИЙ поштовий вузол №2» реплікує свій стан на папки вихідної черги «ГОЛОВНОГО поштового вузла №1».

При цьому необхідно щоб працював ТІЛЬКИ один з вузлів. Для активізації резервного поштового вузла необхідно змінити IP адресу резервного на IP адресу основного вузла. Це необхідно, щоб клієнти поштового сервера змогли до нього підключитися без зміни своїх налаштувань. Це означає, що комп’ютер, на якому в поточний момент часу працює поштовий сервер, має завжди одне і теж мережеве ім’я (та/або IP адреса).

2. «ГОЛОВНИЙ поштовий вузол» – «Мережевий ресурс» – «РЕЗЕРВНИЙ поштовий вузол»

«ГОЛОВНИЙ поштовий вузол» реплікує свій стан на мережевий ресурс. При виході поштового вузла з ладу змінюють IP адресу комп’ютера, на якому розгорнуто «РЕЗЕРВНИЙ поштовий вузол» і запускають його. Після запуску резервного вузла його необхідно перевести в режим «ГОЛОВНИЙ поштовий вузол» або «Не проводити реплікацію».

Параметри.

 • «Старт» – максимальна кількість часу, який може бути витрачено на спробу повної синхронізації черги.
 • «Реконструкція» – якщо в процесі роботи поточний стан черги не було репліцировано (збій мережі, і т.д.), кількість часу, який може бути витрачено на спробу синхронізації черги.
 • «Період спроб виконання реконструкції» – якщо в процесі роботи поточний стан черги не було реплицироваться, з яким інтервалом здійснювати спробу наступної синхронізації.

Адміністратори вузла

Існує два ступені делегування прав для конфігурування поштового сервера права на зміну будь-яких параметрів (адміністраторські) і права на перегляд (користувальницькі).

Користувальницькі права дозволяють їх власнику тільки лише стежити за чергами повідомлень, переглядати працюючі на вузлі завдання, маршрутні таблиці, існуючих абонентів та напрямки.

Адміністраторські права дозволяють їх власнику все, що можна користувачеві, і крім того: зупиняти/запускати завдання на вузлі, додавати/видаляти абонентів і напрямки, змінювати маршрутні таблиці.

Список адміністраторів / користувачів викликається кліком миші по пункту меню Адміністратори.cfg_client_3

Адміністратори позначені червоним знаком оклику і виділені жирним шрифтом. На одному поштовому сервері може бути зареєстровано кілька адміністраторів і кілька користувачів.

Для додавання нових користувачів/адміністраторів служить кнопка Додати, для видалення відповідно “Видалити“. Подвійний клік мишею на якомусь пункті списку призводить до дії “Змінити пароль.

Існує обмеження на одному комп’ютері не може бути зареєстровано більше 63 адміністраторів/користувачів.

В один момент часу з сервером може працювати декілька користувачів і тільки один адміністратор. При спробі другого адміністратора підключитися йому будуть присвоєні користувальницькі права.

Примітка. Не плутати користувачів поштового сервера і клієнтів. Клієнти приймають / передають повідомлення, користувачі відстежують стан поштового сервера.

 Вибране

Дана функціональність дозволяє відстежувати черги повідомлень на поштовому сервері в реальному масштабі часу і оперативно реагувати на їх збільшення вище заданої межі. Також можна стежити за станами каналів зв’язку з сусідніми поштовими серверами. Напрямки та абоненти можуть бути об’єднані за довільним принципом в групи. На ці групи можна призначити різні властивості. Груп може бути необмежена кількість.

Кожна з груп включає в себе наступні параметри:

 • Період сканування черзі напрямку в секундах
 • Максимальний час простою АПФ в секундах
 • Звуковий файл, що програється при досягненні критичного значення в одній з наведених нижче секцій або якщо час простою АПФ перевищує максимальне (не провадилося з’єднання з напрямком).
 • Додаток, що запускається при досягненні критичного значення в одній з наведених нижче секцій або якщо час простою АПФ перевищує максимальне (не провадилося з’єднання з напрямком).

Секції повідомлень за пріоритетами:

 • повідомлення абсолютного пріоритету
 • повідомлення високого пріоритету
 • повідомлення нормального пріоритету
 • повідомлення низького пріоритету
 • звіти

Кожна з секцій містить по 3 параметри:

 • Небезпечна кількість файлів (повідомлень) в черзі – при досягненні цього значення діаграма кількості повідомлень на цей напрямок забарвлюється в жовтий колір.
 • Критична кількість повідомлень у черзі – при досягненні цього значення діаграма кількості повідомлень на цей напрямок забарвлюється в червоний колір, буде запущено додаток і програється звуковий файл, зазначені вище.
 • Максимальний час простою повідомлення в черзі в секундах – по перевищенні цього інтервалу запускається додаток і програється звуковий файл, зазначені вище.

Група в якій виникла подія теж підсвічується.

Для управління групами обраних призначена панель управління (відмічено на малюнку). Для додавання нового напрямку в групу необхідно у вікні Властивості об’єкта” відкрити Властивості вузла/Напрямки/абоненти/Посилання(короткий вид) – в правому вікні відкриється список напрямків/абонентів. Потім в лівому вікні відкрити Обранеі вибрати потрібну групу обрання. Відзначити одне або кілька напрямків/абонентів на правій панелі, і натиснути на панелі інструментів кнопку додавання або Ctrl-A. Переглянути напрямки/абонентів даної групи можна, вказавши потрібну групу і натиснувши кнопку перегляду або Ctrl-V. Видалення напрямків/абонентів здійснюється з панелі управління.

cfg_client