Програма підготовки інсталяційного пакета для поштових серверів SubNodeCreator

Призначення

Програма призначена для підготовки інсталяційного пакета для поштових серверів, які будуть підключаютися до системи. SubNodeCreator дозволяє створювати інсталяційні пакети з рівня маршрутизації, прописаного в її налаштуваннях. У даній статті розглянута ситуація, коли дозволено створювати сервери з рівня ADMD. Рівень С – країна”, закритий для зміни.

Кожен новий поштовий сервер, який включається в корпоративну пошту повинен єднатися хоча б з одним вже існуючим сервером. Адміністратор існуючого сервера, використовуючи SubNodeCreator може підготувати інсталяційний пакет для сервера, який знову  підключається. Цей інсталяційний пакет являє собою zip-файл, в який записуються маршрутні таблиці, ліцензії та конфігураційні файли для нового  поштового сервера FossMail , а також ліцензія на організацію  для сервера додатків FossDocMail, яка дозволяє створити її структуру, що буде включена в Глобальну адресну книгу. Паралельно програма вносить зміни в налаштування існуючого сервера FossDocMail, що дозволяє підключити новостворюваний сервер.

Програма входить в склад інсталяції FossDocMail.

Запуск програми

Після інсталяції сервера додатків FossDocMail програма адміністратора доступна до запуску зі стартового меню комп’ютераКонфигурирование сетиfmstat

 

 

Робота з програмою

Постановка задачі

Розглянемо роботу з програмою на прикладі. Уявімо собі, що у нас на даний момент існує один поштовий сервер з ім’ям Center_region, а нам потрібно створити мережу серверів, яка представлена на малюнку нижче. Стрілками позначені з’єднання серверів між собою.

Так як програма виробляє і коригування налаштувань сервера, на якому вона запускається, то за допомогою неї ми можемо створити інсталяційні пакети тільки для серверів, які підключаються безпосередньо до нашого сервера. Тобто для поштового сервера OrgД, який обслуговує Організацію  Д у  Східному регіоні інсталяціний пакет на сервері Center_Region ми підготувати не можем, він повинен готуватися на сервері East_Region.

FossDocMail дозволяє побудувати мережу таким чином, що один поштовий сервер може обслуговувати одну і більше організацій і фізично об’єднуватися поштові сервери можуть довільно.

Варто звернути увагу, що на малюнку немає центрального сервера, обслуговуючого сервера організацій належать до Західного регіону, і фізично ці сервера підключаються безпосередньо до сервера Center_Region Центрального регіону, а в двох інших випадках існують центральні сервери регіонів.

Незважаючи на схему з’єднання серверів глобальну адресну книгу ми можемо побудувати відповідно до реальної структури організацій. Так ми хочемо щоб в глобальній адресній книзі структура організацій відображалася так, як показано на малюнку нижче.

Для створення вищенаведеної адресної книги необхідно скористатися поняттями равнорангова організація і підпорядкована організація. В нашій структурі мережі, організації Західний регіон, Східний регіон і Центральний регіон – равнорангові,  Організація Д, відповідно підпорядкована Східному регіону і т.д. Поштовий сервер може обслуговувати окрему організацію, яка повинна відповідним чином відображатися в адресній книзі, отже він теж буде або равноранговим або підлеглим щодо поточної організації.

Створення інсталяційних пакетів для серверів

Якщо у нас існує тільки один сервер, то після запуску програми буде відображатися його повна адреса та розбивка адреси на кожному з рівнів адресації, починаючи з рівня ADMD. Таким чином на рівні ADMD у нас адреса CENTER_REGION.  На рівні PRMD –KIEV і т.д. Ці рівні адреси змінювати або видаляти не можна, тому що вони відповідають адресі нашого поштового сервера.

 

Тепер ми хочемо створити структуру, яка була приведена на малюнках вище. Спочатку створимо рівноранговий поштовий сервер, що обслуговує організацію Східний регіон, натиснувши на кнопку на панелі інструментів.

Після введення назви організації програма підставить на відповідні рівні адресації транслітерацію цієї назви. Розглянемо значення кожного з заповнених полів.

  • Рівень маршрутизаціїце рівень на якому повідомлення будуть відправлятися з існуючого сервера на новостворюваний. Тобто, якщо в адресі повідомлення на рівні ADMD буде значення VOSTOCHNIJ_REGION, то це повідомлення буде відправлено на новостворюваний сервер.
  • Ім’я серверуце ім’я прописується в ліцензію і вказується як напрямок для передачі повідомлень на існуючому сервері.
  • IP адреса підключення – це IP адреса нашого сервера, на який буде з’єднуватися знову створюваний сервер. Ця IP адреса має бути “видна” для нового сервера.
  • Кількість абонентівкількість абонентів, які може обслуговувати новостворюваний сервер (кількість клієнтських ліцензій).
  • Повна адреса серверуадреса новостворюваного серверу, розбитий на рівні маршрутизації. Рівні нижче ADMD підставляються з шаблону, що поставляється з програмою.

Ви можете залишити всі ці дані без зміни,

але можна ввести інші дані, які відповідають яким то вашим внутрішнім умовам. Наприклад, у нас ім’я сервера буде East_Region,  кількість абонентів 10, а адреса на рівні ADMD  – EAST_REGION.sub_node_4

Тепер ви можете скопіювати інсталяційний пакет у вигляді заявки в обраний каталог.sub_node_5

 

Інсталяційний пакет являє собою zip-файл з таким же ім’ям як і ім’я сервера. У інсталяційному пакеті містяться маршрутні таблиці і ліцензії для новоствореного поштового сервера. Даний файл необхідно направити на підпис ліцензій на фірму розробник програмного забезпечення. Після отримання підписаного файлу можна провести інсталяцію серверу FossDocMail.

sub_node_6

 

Для створення підлеглого сервера OrgC, який обслуговує Організацію С виберіть пункт меню Створити підлеглий поштовий сервер”.sub_node_7

 

Після створення сервера про нього з’явився відповідний запис. Зверніть увагу, що рівень його маршрутизації починається з рівня ORG. На рівні ADMD у нього те ж значення, що і для організації Центральний регіон. Далі ви можете зберегти заявку також як і в попередньому випадку.

 

Створення організацій

Створення організацій необхідно для того щоб в Глобальній адресній книзі правильно відображалося дерево організацій. Цей пункт необхідний якщо в організації з якоїсь причини відсутній свій центральний сервер, а підлеглі їй сервера під’єднуються до іншого поштового сервера. Ця схема відповідає Західному регіону на нашому малюнку “Структура мережі”. Оскільки організації у нас равнорангові нам потрібно створити равнорангову організацію.sub_node_9

 

Після створення організації їй присвоєно відповідну адресу Х400. Ця адреса буде кореневим для всіх підпорядкованих їй вузлів.sub_node_10

Тепер ми можемо створювати підлеглі сервери для цієї організації.sub_node_11

Створення серверів аналогічно пунктам описаним вище. В результаті наших дій ми отримали наступну структуру, яку відображає програма SubNodeCreator.sub_node_12

Так само можна  створювати підлеглі організації і сервери для них.

Програма SubNodeCreator призначена для спрощення роботи адміністраторів вузлів і має деякі обмеження. Якщо вам необхідно отримати повний функціонал системи скористуйтися програмою   “Адміністратор поштового серверу FossMail”.