Структура сервера FossDocMail

Сервер FossDocMail складається з поштового сервера FossMail, що забезпечує транспортний рівень, і сервера додатків FossDocMail, побудованого на базі сервера FossDoc, який забезпечує управління системою і взаємодію з інтерактивними клієнтами.

Основні функції поштового сервера FossMail:

 • Доставка повідомлень і звітів
 • Формування звітів про доставку повідомлень
 • Маршрутизація повідомлень
 • Ведення бази даних конвертів повідомлень
 • Архівація повідомлень
 • Робота з автоматизованими робочими місцями
 • Ведення черги повідомлень на відправку
 • Налаштування алгоритму передачі повідомлень
 • Захист від дублювання повідомлень
 • Обмін адресними книгами

Основні функції сервера додатків FossDocMail:

 • Формування структури організації
 • Управління користувачами системи
 • Робота з інтерактивними клієнтами
 • Робота з Web-клієнтами
 • Зберігання повідомлень клієнтів в СУБД
 • Робота з поштовими повідомленнями
 • Шифрування і підпис повідомлень
 • Робота з адресними книгами
 • Формування груп розсилки
 • Розмежування та делегування прав доступу
 • Робота з поштовими повідомленнями підрозділів

На малюнку нижче показана схематична структура сервера FossDocMail.server_structure

Рух поштових повідомлень в FossDocMail

Для розуміння роботи системи розглянемо формування і рух поштових повідомлень всередині сервера. В системі існують два типи користувачів. “Інтерактивний клієнт” – це клієнти, які використовують для прийому/передачі повідомлень кліенсткое місце FossDocMail або, що працюють через Web і “Автоматизовані робочі місця” – це клієнти системи, які пересилають між собою різну технологічну інформацію, наприклад, файли, які генеруються прикладними процесами, або вже готові повідомлення, що сформовані за допомогою бібліотеки обробки конвертів.

 Рух поштових повідомлень інтерактивних клієнтів

Інтерактивні клієнти створюються і управляються за допомогою програми адміністратора серверу додатків FossDocMailВсі повідомлення інтерактивних клієнтів зберігаються у Сховищі повідомлень, що дозволяє отримувати доступ до пошти з будь-якого робочого місця, використовуючи, в тому числі, і Web-доступ. Інтерактивні клієнти можуть мати кілька типів адрес. Залежно від типу адреси клієнта, і типу адреси одержувача повідомлення маршрут руху повідомлення різний.

Типи адрес інтерактивних клієнтів.

 1. внутрішня поштова адреса FossDocMail;
 2. поштова адреса FossMail;
 3. адреса типу SMTP, як клієнти інтернет пошти;
 4. адреса типу name@gmail.com;
 5. всі типи адрес.

fossdoc_adresВнутрішня поштова адреса FossDocMail у інтерактивного клієнта є завжди. Такі клієнти можуть відправляти і отримувати повідомлення тільки в межах одного сервера FossDocMail. Відправити пошту на адресу типу FossMail або SMTP, або отримати пошту від такого адресата вони не можуть. Поштові повідомлення створюються всередині сервера додатків FossDocMail і поміщаються в сховище повідомлень, а користувачам пересилаються тільки посилання на них. Повідомлення таких клієнтів не проходять через поштовий сервер FossMail. Звіти про доставку та прочитання повідомлень не передбачені. Цей тип адреси FOSSDOC.

fmail_adresУ другому випадку клієнти мають тип адреси FMAIL. Ця адреса входить в глобальну адресну книгу системи і доступний користувачам будь-якого поштового сервера (включення в глобальну адресну книгу можна заборонити в налаштуваннях системи). Повідомлення, сформоване таким користувачем, відправляється сервером додатків FossDocMail від його імені на поштовий сервер FossMail. Копія повідомлення поміщається в сховище повідомлень сервера додатків FossDocMail. Далі поштовий сервер FossMail відправляє це повідомлення на інший поштовий сервер FossMail або повертає на сервер додатків FossDocMail, якщо це повідомлення має адресата, обслуговується цим же сервером. Інформація про повідомлення записується в базу даних конвертів повідомлень сервера FossMail, а саме повідомлення може бути архівоване в архіві повідомлень сервера FossMail. Цей тип адреси FMAIL.

smtp_adres
У третьому випадку замість поштового сервера FossMail в якості транспортного рівня використовується Internet mail сервер, який працює за стандартним протоколом SMTP / POP3. У цьому випадку повідомлення не проходить через поштовий сервер FossMail.

Цей тип адреси SMTP.

Четвертий варіант передбачає, що користувач самостійно, за наявності у нього відповідних прав, може підключити свої зовнішні поштові скриньки типу name@gmail.com. У цьому випадку сервер додатків FossDocMail самостійно буде забирати пошту, що знаходиться в цих поштових скриньках і поміщати її в сховище повідомлень, а також відправляти пошту від імені таких поштових скриньок.

Враховуючи те, що всі повідомлення інтерактивних користувачів, як отримані, так і відправлені зберігаються у сховищі повідомлень сервера додатків FossDocMail, а не на робочому місці користувача існує можливість доступу до цих повідомлень через Web-додатки. Користувачі, що працюють через Web-доступ, обслуговуються Web-сервером серверу додатків FossDocMail.

Рух поштових повідомлень автоматизованих робочих місць

Клієнти типу “Автоматизовані робочі місця” створюються і управляються за допомогою програми адміністатора FossMailДані клієнти мають тільки один тип адреси – FossMail.

Автоматизовані робочі місця призначені для автоматичної доставки файлів, породжуваних прикладними задачами. Тобто якщо скопіювати в певну папку файл, то він може бути відправлений через систему FossDocMail іншому автоматизованому місцю або інтерактивному користувачеві. Алгоритм відправки таких файлів описується мовою скриптів і обробляється інтерпрітатором сценаріїв, які входять в поставку FossDocMail. В результаті виконання скрипта формується поштове повідомлення з вкладеними файлами, яке за допомогою клієнтської програми TcpFoss передається на поштовий сервер. Прийняті з поштового сервера повідомлення, що містять всередині себе файли, розпаковуються і файли розкладаються в призначені каталоги. В якості пакувальникаозпакувальника повідомлень також може використовуватися бібліотека обробки конвертів, яка вбудовується в прикладні програми.

Повідомлення, що передаються між автоматизованими робочими місцями, не потрапляють в сервер додатків FossDocMail, а обробляються тільки поштовим сервером FossMail. Вони також можуть архівуватися і інформація про них записується в базу даних конвертів повідомлень.

Інформація про адреси цих користувачів може міститися в глобальній адресній книзі, але в списку користувачів сервера додатків FossDocMail вона відсутня.

Сховища в FossDocMail

У FossDocMail використовується дві незалежні таблиці СУБД для зберігання інформації. В одній з них – “Сховище повідомлень”, яка належить серверу додатків FossDocMail, зберігаються всі повідомлення інтерактивних користувачів, у другій – “База даних конвертів”, яка належить поштовому серверу FossMail, зберігається інформація про конверти повідомлень і звітів про доставку всіх повідомлень, що пройшли через поштовий сервер FossMail. Архів повідомлень організований у вигляді * .zip файлів, які формуються в автоматичному режимі, а посилання на збережені в них повідомлення знаходяться в базі даних конвертів. Пошук і перегляд повідомлень, що пройшли через поштовий сервер FossMail, забезпечується за допомогою програми FmStat.

В якості СУБД може бути використаний MySQL або MS SQL, в тому числі і MS SQL Express. У інсталяційну поставку входить MySQL, але вибір варіанта використання СУБД залишається за адміністратором системи.

Вимоги до апаратних і програмних засобів

Вимоги до апаратних і програмних засобів залежить від таких параметрів:

 • кількість оброблюваних повідомлень поштовим сервером FossMail;
 • кількість інтерактивних клієнтів;
 • обсяг повідомлень інтерактивних клієнтів, які зберігаються в базі повідомлень сервера додатків FossDocMail.

Вимоги, наведені нижче, будуть носити рекомендаційний характер тому, що в кожному конкретному випадку вони можуть уточнюватися залежно від реальних умов експлуатації системи.

Серверні додатки

Для роботи системи FossDocMail сервер повинен задовольняти наступним вимогам до апаратної і програмної частини.

Кількість інтерактивних клієнтів

Пам’ять

Процесор

Диск

100

4 ГБ

Intel Core i3

До 100 ГБ дискового простору

200

8 ГБ

Intel Core i5

200 ГБ, бажано швидкий диск

500

16 ГБ

Intel Core i7, Intel Xeon

RAID 10 500 Гб

700

24 ГБ

Intel Xeon (2 процессора)

RAID 10 1 Тб

Більше 700

32 ГБ

Intel Xeon (4 процессора)

RAID 10 1 Тб, SSD рекомендовано

Для машини-сервера рекомендується використовувати 64розрядну операційну систему Windows Server 2008 або більш нові випуски.

Інтерактивний клієнт і автоматизоване робоче місце

мінимум

рекомендуеться

ЦПУ

Intel Pentium 4 2.6 ГГц Intel Pentium 4 2.6 ГГц

ОЗУ

512 Мб 1024 Мб

НМЖД

100 Мб 100 Мб

ОС

Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 та більш

нові випуски

Вибір бази даних

Як було сказано вище, можливо використання декількох типів СУБД, але при виборі MS SQL Express є обмеження за обсягом бази в 10 ГБ і за обсягом оперативної пам’яті, яка використовується в роботі (до 1,5 ГБ). Можливе використання Microsoft® SQL Server® 2012 Express з пакетом оновлення 1 (SP1)

Вибір операційної системи

Технічно сервер FossDocMail може працювати на будь-якій операційній системі, починаючи з Windows XP SP3 і закінчуючи сучасними серверними системами. Однак сервера баз даних можуть вимагати серверну ОС для своєї роботи. Ми рекомендуємо 64розрядну операційна система Windows Server.

Режим FileStream для витіснення файлів з бази на диск

Microsoft SQL Server 2008 R2 і більш пізні редакції мають режим FileStream, який дозволяє автоматично витісняти з бази даних повідомлень файли на файлову систему. Тобто всі вкладені в повідомлення файли можуть бути витіснені. Таким чином, в оперативній пам’яті база буде займати менше місця, що дозволить підняти продуктивність системи. Бекап бази в цьому випадку містить повні дані файли включаються в нього автоматично, вам не потрібно думати про них окремо.