Варіанти підключення абонентів до системи електронної пошти НБУ

Визначення

 • Поштова система НБУ – корпоративна поштова система, що дозволяє проводити обмін службовою інформацією між Національним банком України, комерційними банками і небанківськими установами (далі ЕП НБУ).
 • Поштово-портальне рішення Web-FD НБУ – система обміну документами (xml-файлами), що впроваджується в Національному банку України відповідно до листа НБУ №52-0009/221 від 02.01.2019
 • Абоненти ЕП НБУ – це банківські і небанківські установи, які включені в систему електронної пошти НБУ (далі Абоненти).
 • Сервер FossDocMail Lite – дозволяє обслуговувати одного користувача (одну поштову адресу) системи ЕП НБУ з можливістю обробки XML – файлів як в поштовому режимі, так режимі on-line з підключенням до Поштово-портального рішення Web-FD  Національного банка України через API.
 • Поштовий сервер FossDocMail – дозволяє обслуговувати необмежену кількість користувачів поштової системи. Користувачі системи можуть підключатися до поштового сервера способами, перерахованими нижче. Крім цього, дозволяє підключатися до Поштово-портального рішення Web-FD в on-line режимі через API.
 • Автоматизирований клієнт – дозволяє приймати і відправляти файли в/з окремих папок в автоматичному режимі. Попередньо дані файли упаковуються в поштові повідомлення формату FossDocMail. Дана форма відправки і прийому повідомлень використовується АРМ-ами НБУ. Для з’єднання з поштовим сервером використовується програма TCPFOSS, захищена TLS. Як програма для упаковки/розпаковування поштових повідомлень використовується програма Ftomail. Також, як додаткова опція, може використовуватися Упаковщик/розпаковщик  із складу пошти FossDocMail або Динамічні бібліотеки, які можуть бути вбудовані в програмні комплекси АРМ-ів.
 • Інтерактивний клієнт – встановлюється на комп’ютері користувача і призначений для створення, редагування, отримання, відправлення поштових повідомлень користувача в ручному режимі. Інтерактивний клієнт підключається до поштового сервера і адмініструється його адміністратором. Для з’єднання з поштовим сервером використовується внутрішній протокол FossDocMail із захистом TLS.
 • Web-клієнт – виконує ті ж функції, що і інтерактивний клієнт, але для доступу до поштових повідомлень використовується Web-браузер. Для з’єднання з поштовим сервером використовується протокол https
 • Клієнт FossDocMail Express – портабельна програма під Windows, яка завантажується з нашого сайту. Виконує всі функції інтерактивного клієнту, але на відміну від останнього автоматично не оновлюється. Клієнт FossDocMail Express підтримує додаткову функцію – роботу з листами Поштово-портального рішення Web-FD НБУ (xml-формат). Рекомендується тільки небанківським установам. Не працює одночасно з інтерактивним клієнтом.

Варіанти підключення абонентів до поштової системи НБУ

Абоненти можуть підключатися до поштової системи НБУ будь-яким з нижчеперелічених способів.

Підключення інтерактивним клієнтом і/або Web-клієнтом/або Express-клієнтом

Дані клієнти підключаються безпосередньо до поштового серверу, який встановлений в Національному банку України.

Для підключення до поштового серверу інтерактивним клієнтом необхідно:

 

 • після підключення до поштового сервера змініть пароль для входу в систему. Для зміни пароля в меню “Сервіс/Налаштування/Зміна пароля” змініть пароль. Довжина пароля повинна бути не менше шести знаків та обов’язково містити великі літери, малі літери і цифри

Для підключення до поштового серверу Web-клієнтом необхідно:

 • отримати у адміністратора центрального вузла ЕП НБУ логін, пароль і ip-адресу (DNS) поштового сервера
 • підключитися до поштового сервера Web-браузером
 • після підключення до поштового сервера змінити пароль для входу в систему. Для зміни пароля в меню “Налаштування/Зміна пароля” змініть пароль. Довжина пароля повинна бути не менше шести знаків та обов’язково містити великі літери, малі літери і цифри

Про підключення та роботу з Клієнтом FossDocMail Express дивіться статтю.

Підключення автоматизованим клієнтом

Для підключення до поштового сервера, який встановлений НБУ, автоматизованим клієнтом необхідно:

Підключення за допомогою сервера FossDocMail Lite

Для підключення до поштової системи НБУ, використовуючи поштовий сервер, необхідно:

Підключення за допомогою поштового серверу FossDocMail .

Можливість такого підключення попередньо узгоджується з адміністратором центрального вузла ЕП Національного банку України. Для підключення до поштової системи НБУ, використовуючи поштовий сервер, необхідно:

Відмінність варіантів

При підключенні автоматизованим клієнтом ваша організація буде абонентом поштового серверу, який встановлено в Національному банку України. Всі повідомлення будуть надходити до вас у вигляді поштових конвертів. Поштові конверти автоматично розпаковуються і файли, що містяться в них будуть розміщуватися на файловій системі. Надалі обробка цих файлів буде покладатися на ваші АРМ-и чи персонал. Повідомлення, що відправляються в НБУ, запаковуються в автоматичному режимі. В повідомлення вкладаються заздалегідь підготовлені файли. Всі передані та прийняти повідомлення зберігаються на комп’ютері, на якому встановлено автоматизований клієнт, тобто в вашій організації.

При підключенні  інтерактивним та/або Web-клієнтом ваша організація також є клієнтом серверу НБУ (U1H0). На відміну від першого варіанту, всі вхідні і вихідні повідомлення зберігаються на сервері НБУ. Крім цього, використання такого підключення потребує участі оператора для обробки повідомлень та копіювання вкладених в повідомлення файлів в ваші АРМ-и. Підготовки і відправка повідомлень на адресу НБУ ведеться оператором. При роботі в цьому режимі повідомлення також містять в собі файли, які підготовлені заздалегідь.

При підключенні за допомогою серверу FossDocMail Lite у вас відповідно встановлюється цей сервер. Він дозволяє отримувати поштову кореспонденцію (поштові листи) для одного користувача електронної пошти. Вся кореспонденція, і відправлена і отримана, зберігається безпосередньо на сервері FossDocMail Lite на стороні абонента ЕП НБУ. Ви можете додатково підключити до сервера абонентів, які можуть працювати з документами та поштою, що там зберігається, але вони не можуть відправляти поштову кореспонденцію.

При підключенні по за допомогою поштового серверу FossDocMail в вашій організації встановлюється сервер FossDocMail і ви маєте можливість на свій розсуд організовувати клієнтські місця як в пакетному так і в інтерактивному режимах. Ці клієнти є абонентами вашого серверу. В базовій поставці надається п’ять клієнтських місць, але кількість клієнтів може бути необмеженою в залежності від потреб вашої організації. При використанні серверу FossDocMail всі повідомлення зберігаються в базі даних вашого серверу.

Крім цього, сервери FossDocMail  та FossDocMail Lit в автоматичному режимі проводять обробку xml-файлів відповідно до формату затвердженого НБУ та можуть бути підключені через API до Поштово-портального рішення Web-FD. Обмін документами може проводитися як в режимі on-line, так і в режимі off-line з підтримкою вимог відповідно до листа НБУ №52-0009/221 від 02.01.2019. При отриманні xml-файлів сервери перетворюють їх в документи в яких вказано всі реквізити цих документів, і в такому вигляді вони зберігаються в базі даних серверу. Це дозволяє проводити над ними дії пошуку, сортування, групування та інші дії. При відправці документу він готується у вигляді вихідного листа зі всіма реквізитами та автоматично перетворюється в xml-файл, який вкладається в повідомлення та відправляється на адресу НБУ.

Вимоги до апаратних і програмних засобів

Вимоги, наведені нижче, будуть носити рекомендаційний характер тому, що в кожному конкретному випадку вони можуть уточнюватися залежно від реальних умов експлуатації системи.

Серверні додатки

Для роботи системи сервер повинен задовольняти наступним вимогам до апаратної і програмної частини.

Кількість інтерактивних клієнтів

Пам’ять

Процесор

Диск

100

4 ГБ

Intel Core i3

До 100 ГБ дискового простору

200

8 ГБ

Intel Core i5

200 ГБ, бажано швидкий диск

500

16 ГБ

Intel Core i7, Intel Xeon

RAID 10 500 Гб

700

24 ГБ

Intel Xeon (2 процессора)

RAID 10 1 Тб

Більше 700

32 ГБ

Intel Xeon (4 процессора)

RAID 10 1 Тб, SSD рекомендовано

Для машини-сервера рекомендується використовувати 64розрядну операційну систему Windows Server 2008 або більш нові випуски.

Інтерактивний клієнт і автоматизоване робоче місце

мінимум

рекомендуеться

ЦПУ

Intel Pentium 4 2.6 ГГц Intel Pentium 4 2.6 ГГц

ОЗУ

512 Мб 1024 Мб

НМЖД

100 Мб 100 Мб

ОС

 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 та більш

нові випуски